Ταυτότητα εταιρείας

VAPOR-STAR ®
Johann Heimerl e.K.
Geraszell 18
94344 Wiesenfelden

Τηλ.: (+49) 09966 - 751
Φαξ: (+49) 09966 - 1351
info@vapor-star.com

Δικαστήριο τήρησης μητρώου εταιρειών: Ειρηνοδικείο Straubing
Μητρώο εταιρειών:
Αριθμός μητρώου: HRA 6252

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με § 27a Νόμου περί προστιθέμενης αξίας: DE 131409564
Διαχειριστής: Johann Heimerl

Σημείωση νομικής ευθύνης:
Παρά τον προσεκτικό έλεγχο των περιεχομένων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα τρίτων ιστοτόπων. Αποκλειστικά υπεύθυνος για τα περιεχόμενα των συνδεδεμένων ιστοτόπων είναι ο διαχειριστής τους.

Σχεδιασμός και τεχνική υλοποίηση
Tommy Kiesewetter
kiesewetter.NET
info@kiesewetter.net
www.kiesewetter.net

Φωτογραφική τεκμηρίωση
El Gaucho - Fotolia.com
Kzenon - Fotolia.com
Amir Kaljikovic - Fotolia.com