Δήλωση προστασίας δεδομένων

Με εμάς τα δεδομένα σας είναι ασφαλή!
Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε μία φορά για την επεξεργασία του αιτήματός σας!
Τα καταχωρημένα στοιχεία δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτες εταιρείες και θα χρησιμοποιηθούν από εμάς για μία μόνο φορά! Μετά την εφάπαξ επεξεργασία των αιτημάτων σας δεν θα λάβετε ξανά καμία διαφήμιση από εμάς! Ούτε ταχυδρομικώς, ούτε μέσω email!

Σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών μας προσφορών από εσάς, αποθηκεύονται σε διακομιστές του παρόχου με τον οποίο συνεργαζόμαστε πρωτόκολλα των προσβάσεών σας, τα οποία ενδεχομένως να επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας ως πρόσωπο.
Αυτά αφορούν σε δεδομένα σχετικά με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας ή/και του διακομιστή Proxy, εφόσον χρησιμοποιείτε έναν τέτοιο κατά την πρόσβασή σας στις σελίδες μας, τη σελίδα από την οποία ζητήθηκε το αρχείο, το όνομα του ζητούμενου αρχείου, την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια υποβολής του αιτήματος, τον διαβιβασμένο όγκο δεδομένων, το πρόγραμμα περιήγησης (Browser) που χρησιμοποιήσατε για την πρόσβαση, καθώς και την κατάσταση της πρόσβασης (π.χ. αρχείο διαβιβάστηκε, αρχείο δεν βρέθηκε).
Τα εν λόγω αποθηκευμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους στατιστικής ανάλυσης και σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται μετά την παρέλευση 30 ημερών, ενώ αποθηκεύονται για λόγους στατιστικής ανάλυσης μόνο συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα στοιχεία πρόσβασης. Δεν πραγματοποιείται καμία αξιοποίησή τους που να επιτρέπει την αναγωγή τους στο πρόσωπό σας.
 

Δήλωση προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση της Google Analytics

Ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα «Cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας επιτρέποντας την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Cookie σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, σε περίπτωση ενεργοποίησης της λειτουργίας ανωνυμοποίησης διεύθυνσης IP στον παρόν ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται πρώτα από την Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλομένων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Κατ' εντολή του υπεύθυνου εκμετάλλευσης του παρόντος ιστοτόπου, η Google θα χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς, για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστοτόπου και για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου στον υπεύθυνο εκμετάλλευσης του ιστοτόπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από την Google.

Έχετε τη δυνατότητα να μην επιτρέψετε την αποθήκευση των Cookies μέσω μιας σχετικής ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του παρόντος ιστοτόπου στην πλήρη τους έκταση. Εκτός αυτού, μπορείτε να μην επιτρέψετε τη συλλογή από την Google των στοιχείων που προκύπτουν από το Cookie και αφορούν τη χρήση του ιστοτόπου από την πλευρά σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας την προσθήκη (plug-in) για το πρόγραμμα περιήγησής σας, η οποία είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Πηγή: Όροι χρήσης Google Analytics